Stavba všetkých typov striech

Tesárske práce

  • zhotovenie tesárskych konštrukcií, všetkých typov krovov striech, altánkov 

Pokrývačské práce

  • pokrytie striech ľahkými strešnými krytinami /maloformátov, veľkoformátov, asfaltovými šindľami/ 
  • pokladkov ťažkých strešných krytín /betónové, keramické/ 

Izolatérstvo

  • izolovanie striech

Montáž strešných okien

  • monáž strešných okien do rôznych typov krytín

Montáž odkvapového systému

Klampiarské práce

Stavba striech